ขนาดเสาเข็ม
SIZE PILE
(m.)
พื้นที่หน้าตัด
CROSS SECTION
(cm.)
เส้นรอบรูป
PERIMETER
(cm.)
น้ำหนัก
WEIGHT
(kg/m.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
SAFE LOAD
(tons.)
ความยาว
LENGHT
(m.)
 
 - 0.18x0.18
324 70.20 77.76 20-25
  - 0.20x0.20 400 80 96.00 25-30

  - 0.22x0.22
484 85.00 116.16 30-35
  -0.26x0.26 676 101.30 162.24 40-45
  -0.30x0.30 900 116.20 216.00 45-55
  -0.35x0.35 1,225 138.00 294.00 55-70
  -0.40x0.40 1,600 158.00 384.00 70-90

AVERAGE COHESION VALUE FOR BANKOK AREA

ลักษณะทั่วไปของชั้นดินในกรุงเทพฯ ที่มีการทรุดตัวรวดเร็ว ฉะนั้น เสาเข็ม ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจึงจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติในการรับ แรงบิด และแรงดันซึ่งเกิดจากแรงดินเคลื่อน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด จึงได้รับการออกแบบและควบคุมคุณภาพเพื่อ ให้เหมาะกับ การใช้งาน และเป็นที่ไว้วางใจจากวิศวกรชั้นนำโดยทั่วไป

หมายเหตุ : น้ำหนักปลอดภัยที่เสาเข็มสามารถรับได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน แต่ละแห่ง ตารางด้านล่างแสดงการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ให้ไว้เป็นค่า สำหรับดิน ในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียงโดยมีส่วนความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 2.5