ขนาดเสาเข็ม
SIZE PILE
(m.)
พื้นที่หน้าตัด
CROSS SECTION
(cm.)
เส้นรอบรูป
PERIMETER
(cm.)
น้ำหนัก
WEIGHT
(kg/m.)
I - 0.22x0.22x1.50 m. 337 107.97 80.88
        386 105.60 92.64
I - 0.26×0.26×1.50 m 455 128.06 109.20
        489 130.92 117.35