ขนาดเสาเข็ม
SIZE PILE
(m.)
พื้นที่หน้าตัด
CROSS SECTION
(cm.)
เส้นรอบรูป
PERIMETER
(cm.)
น้ำหนัก
WEIGHT
(kg/m.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
SAFE LOAD
(tons.)
ความยาว
LENGHT
(m.)
I-0.18x0.18 207 91.71 49.68 10-15
I-0.22x0.22 337 107.97 80.88 20-25
        386 105.60 92.64
I-0.26x0.26 455 128.06 109.20 30-40
        489 130.92 117.35
I-0.30x0.30 600 147.08 144.00 40-45
        660 145.80 158.40
I-0.35x0.35 780 178.66 187.20 45-55
        880 169.00 211.20
I-0.40x0.40         1240 193.00 297.60 55-70

AVERAGE COHESION VALUE FOR BANKOK AREA

ลักษณะทั่วไปของชั้นดินในกรุงเทพฯ ที่มีการทรุดตัวรวดเร็ว ฉะนั้น เสาเข็ม ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจึงจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติในการรับ แรงบิด และแรงดันซึ่งเกิดจากแรงดินเคลื่อน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด จึงได้รับการออกแบบและควบคุมคุณภาพเพื่อ ให้เหมาะกับ การใช้งาน และเป็นที่ไว้วางใจจากวิศวกรชั้นนำโดยทั่วไป

หมายเหตุ : น้ำหนักปลอดภัยที่เสาเข็มสามารถรับได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน แต่ละแห่ง ตารางด้านล่างแสดงการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ให้ไว้เป็นค่า สำหรับดิน ในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียงโดยมีส่วนความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 2.5