ขนาดเสาเข็ม (SIZE PILE)
(m.)
พื้นที่หน้าตัด (CROSS SECTION)
(cm. )
น้ำหนัก (WEIGHT)
(kg/m.)
PG-0.16x0.99x5.00 1510 362.4
PG-0.19x0.99x6.00 1783 427.92
PG-0.22x0.99x7.00 2065 495.6
PG-0.25x0.99x8.00 2323 557.52
PG-0.31x0.99x9.00 2881 691.44
PG-0.35x0.99x10.00 3241 777.84