ขนาดเสาเข็ม
SIZE PILE
(m.)
พื้นที่หน้าตัด
CROSS SECTION
(cm.)
เส้นรอบรูป
PERIMETER
(cm.)
น้ำหนัก
WEIGHT
(kg/m.)
โมเมนต์ดัด
BENDING MOMENT
(tons.-m.)
ความยาว
LENGHT
(m.)
I-0.18x0.18 207 91.71 49.68 ~ 0.50-0.90
I-0.22x0.22 337 107.97 80.88 ~ 1.00-1.50
386 105.60 92.64 ~ 1.00-1.70
I-0.26x0.26 489 130.92 117.35 ~ 2.00-3.00
** I-0.30x0.30 700 145.80 168.00 ~ 3.00-4.00
** I-0.35x0.35 973 169.40 233.52 ~ 5.00-7.00
** I-0.35x0.40 1,145 180.83 274.80 ~ 8.00-11.00
** I-0.40x0.40 1,240 193.50 297.60 ~ 12.00-15.00
** I-0.40x0.50 1,740 212.79 417.60 ~ 15.00-18.00
 Sheet Pile
SP-0.20x0.50 1,000 152.56 240.00 ~ 1.00-3.00
SP-0.30x0.50 1,500 178.96 360.00 ~ 3.00-8.00
** ค่าโมเมนต์ดัดและรูปร่างตามมาตรฐาน กทม.
ค่าโมเมนต์ดัดที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแบบที่กำหนดและออกแบบตามสภาพหน้างาน