fbpx

Square Piles

เสาเข็มแบบสีเหลี่่ยม square piles คอนกรีตอัดแรง สินอุดม
ขนาดเสาเข็ม
SIZE PILE
(m.)
พื้นที่หน้าตัด
CROSS SECTION
(cm.)
เส้นรอบรูป
PERIMETER
(cm.)
น้ำหนัก
WEIGHT
(kg/m.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
SAFE LOAD
(tons.)
ความยาว
LENGHT
(m.)
- 0.18x0.1832470.2077.7620-25
- 0.20x0.204008096.0025-30
- 0.22x0.2248485.00116.1630-35
-0.26x0.26676101.30162.2440-45
-0.30x0.30900116.20216.0045-55
-0.35x0.351,225138.00294.0055-70
-0.40x0.401,600158.00384.0070-90
ขนาดเสาเข็ม
SIZE PILE
(m.)
พื้นที่หน้าตัด
CROSS SECTION
(cm.)
เส้นรอบรูป
PERIMETER
(cm.)
น้ำหนัก
WEIGHT
(kg/m.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
SAFE LOAD
(tons.)
ความยาว
LENGHT
(m.)
- 0.18x0.1832470.2077.7620-25
- 0.20x0.204008096.0025-30
- 0.22x0.2248485.00116.1630-35
-0.26x0.26676101.30162.2440-45
-0.30x0.30900116.20216.0045-55
-0.35x0.351,225138.00294.0055-70
-0.40x0.401,600158.00384.0070-90

AVERAGE COHESION VALUE FOR BANKOK AREA

ลักษณะทั่วไปของชั้นดินในกรุงเทพฯ ที่มีการทรุดตัวรวดเร็ว ฉะนั้น เสาเข็มที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจึงจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติในการรับ แรงบิด และแรงดันซึ่งเกิดจากแรงดินเคลื่อน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด จึงได้รับการออกแบบและควบคุมคุณภาพเพื่อ ให้เหมาะกับ การใช้งาน และเป็นที่ไว้วางใจจากวิศวกรชั้นนำโดยทั่วไป

หมายเหตุ : น้ำหนักปลอดภัยที่เสาเข็มสามารถรับได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดิน แต่ละแห่ง ตารางด้านล่างแสดงการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ให้ไว้เป็นค่า สำหรับดิน ในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียงโดยมีส่วนความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 2.5