fbpx

Services

ผลิตภัณฑ์และงานบริการ

ผลิตและจำหน่าย

  • เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอและรูปสี่เหลี่ยมขนาด 18 ซม. – 40 ซม.
  • เสาเข็มเขื่อนกันดิน สเปค กทม.
  • แผ่น ค.ส.ล. กันดินพร้อมรูระบายน้ำ
  • แผ่นชีทไพล์ ( Sheet pile ) กันดิน
  • คานสะพาน

สินค้าและบริการ

  • ตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่นโครง ( Drop Hammer ) หรือปั้นจั่นรถ
  • รับเหมางานเขื่อนกันดินตามแบบมาตรฐาน ตามงบประมาณลูกค้า
  • รับทำนั่งร้าน,เท Capbeam
  • รับออกแบบงานเสาเข็มเขื่อนตามรูปแบบต่าง ๆ
  • รับหล่อชิ้นงานคอนกรีตตามแบบลูกค้า
คอนกรีตอัดแรง สินอุดม

รูปแบบกำแพงกันดิน

รูปแบบที่ 1. เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดพร้อมเสาสมอยึดรั้ง

กำแพงกันดิน เขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 1

รูปแบบที่ 2. เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิด พร้อมเสาสเตย์ยึดรั้ง

กำแพงกันดิน เขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 2

รูปแบบที่ 3. เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดดาดท้องคลอง

กำแพงกันดิน เขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 3

รูปแบบที่ 4. เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดดาดท้องคลอง พร้อมคานค้ำยัน

กำแพงกันดิน เขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 4

รูปแบบที่ 5. เขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดไม่มีเสาเสมอยึดรั้ง

กำแพงกันดิน เขื่อนป้องกันตลิ่ง แบบที่ 5