fbpx

I-Shape Piles

ขนาดเสาเข็ม
SIZE PILE
(m.)
พื้นที่หน้าตัด
CROSS SECTION
(cm.)
เส้นรอบรูป
PERIMETER
(cm.)
น้ำหนัก
WEIGHT
(kg/m.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
SAFE LOAD
(tons.)
ความยาว
LENGHT
(m.)
I-0.18x0.18    20791.7149.6810-15
I-0.22x0.22    337107.9780.8820-25
    386105.6092.64
I-0.26x0.26    455128.06109.2030-40
    489130.92117.35
I-0.30x0.30    600147.08144.0040-45
    660145.80158.40
I-0.35x0.35    780178.66187.2045-55
    880169.00211.20
I-0.40x0.40    1240193.00297.6055-70
ขนาดเสาเข็ม
SIZE PILE
(m.)
พื้นที่หน้าตัด
CROSS SECTION
(cm.)
เส้นรอบรูป
PERIMETER
(cm.)
น้ำหนัก
WEIGHT
(kg/m.)
รับน้ำหนักปลอดภัย
SAFE LOAD
(tons.)
ความยาว
LENGHT
(m.)
I-0.18x0.18 20791.7149.6810-15
I-0.22x0.22  337107.9780.8820-25
  386105.6092.64
I-0.26x0.26  455128.06109.2030-40
  489130.92117.35
I-0.30x0.30 600147.08144.0040-45
 660145.80158.40
I-0.35x0.35  780178.66187.2045-55
 880169.00211.20
I-0.40x0.40  1240193.00297.6055-70

AVERAGE COHESION VALUE FOR BANKOK AREA

ลักษณะทั่วไปของชั้นดินในกรุงเทพฯ ที่มีการทรุดตัวรวดเร็ว ฉะนั้น เสาเข็มที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างจึงจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติในการรับแรงบิด และแรงดันซึ่งเกิดจากแรงดินเคลื่อน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงของบริษัท สินอุดมคอนกรีต จำกัด จึงได้รับการออกแบบและควบคุมคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน และเป็นที่ไว้วางใจจากวิศวกรชั้นนำโดยทั่วไป

หมายเหตุ: น้ำหนักปลอดภัยที่เสาเข็มสามารถรับได้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินแต่ละแห่ง ตารางด้านล่างแสดงการรับน้ำหนักของเสาเข็มที่ให้ไว้เป็นค่าสำหรับดินในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียงโดยมีส่วนความปลอดภัย (Safety Factor) เท่ากับ 2.5