fbpx

Meterails

บทกำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

กำลังการผลิตและการควบคุมคุณภาพ

ทุกขั้นตอนการผลิตจะอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยเมื่อรวมกับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง จึงทำให้มีกำลังการผลิตสูงสุด 80,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และเป็นที่ไว้วางใจในปริมาณความรวดเร็วในการส่งสินค้ารวมทั้งคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มอก. 396-2549 และ ISO 9001:2015คอนกรีต

 • ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ksc. ทดสอบด้วยลูกคอนกรีตรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6”x12” (Cylinder)
 • ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วย Portland Cement Type I ชนิดเซทตัวเร็ว
  และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 ksc. ต่อลูกบาศก์เมตรคอนกรีต
 • กำลังอัดแรงจะถ่ายอัดเข้าไปในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 250 ksc. ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผลิต

ลวดอัดแรงกำลังสูง

 • เป็นลวด Single Wire มาตรฐาน  มอก.95 และลวดเกลียว Seven-wires stress มาตรฐาน มอก.420 ชนิด Low Relaxation
 • เป็นเหล็ก Single Wire ชนิด Stress-relieved Indented Type มอก. 420-2540 และลวดเกลียวชนิดแรงดึงสูง 7 เส้น (PC Strand) มอก. 420-2540
 • กำลังดึงประลัยสูงสุดสำหรับลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม. และ 5.0 มม. ไม่ต่ำกว่า 17,500 ksc. ลวดขนาด
 • กำลังดึงประลัยสูงสุดสำหรับลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.0 มม. ไม่ต่ำกว่า 16,000 ksc. (Seven Wires)
 • กำลังดึงประลัยสูงสุดสำหรับลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8” และ 1/2” ไม่ต่ำกว่า 18,600 ksc.
 • ลวดเหล็กกำลังสูงถูกดึงด้วยแรงไม่น้อยกว่า 70-75% ของกำลังประลัยสูงสุดเพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

เหล็กลูกตั้ง

 • ใช้เหล็ก Structural Graded  หรือ Cold Drawn มีกำลังของจุดยืดหยุ่นไม่ต่ำกว่า 4,200 ksc.